VÅR VÄRDEGRUND

Lojalitet

Vår främsta plikt är trohet och lojalitet mot dig som klient. Som en oberoende rådgivare företräder och tillvaratar vi dina intressen. Vi gör alltid vårt bästa för ditt bästa.

Integritet

Vi har tystnadsplikt och iakttar diskretion om dina angelägenheter.

Engagemang

Vi utför våra uppdrag med engagemang, skicklighet, omsorg och noggrannhet. Hos oss får du en stabil och trygg samarbetspartner med förståelse för dig och din situation.

Kort om
Löfström & Johansson

Vi är en modern och personlig byrå som kan bistå dig som privatperson eller företag inom de flesta rättsområden. Våra ledord är lojalitet, integritet och engagemang. Hos oss kan du som klient alltid räkna med god service, tillgänglighet och professionalism.

Emil Löfström

Emil Löfström

Advokat & delägare

Emil Löfström är huvudsakligen inriktad på brottmål och då främst som försvarare. Han åtar sig dock även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Emil har stor erfarenhet av omfattande och komplicerade mål och förordnas regelbundet i mål av sådan karaktär. Han gör dock ingen åtskillnad på stora eller mindre mål. Du som klient kan alltid räkna med samma engagemang och integritet.

Utöver brottmål åtar sig Emil Löfström även uppdrag som offentligt biträde inom LVU, LVM och LPT. Emil har inom dessa områden erfarenhet från att ha företrätt såväl privatpersoner som kommuner och är därmed väl insatt i samtliga delar av processen.

Linn Johansson

Linn Johansson

Advokat & delägare

Linn Johansson är verksam huvudsakligen inom tvistelösning, affärsjuridik och fastighetsrätt. Inom dessa områden har Linn stor erfarenhet av processer, företagsöverlåtelser samt upprättande av olika former av avtal.

Linn Johansson biträder även i mål om vårdnad, boende och umgänge och förordnas regelbundet av domstolarna som bl.a. målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt som offentligt biträde i mål om LVU.

Med sin erfarenhet från arbete vid såväl tingsrätt som hovrätt kan Linn Johansson bidra med ett värdefullt perspektiv på din situation.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Om du anlitar Advokatbyrån Löfström & Johansson som privatperson och är missnöjd med den tjänst som vi tillhandahållit vill vi att du kontaktar oss för att försöka nå en samförståndslösning. Om vi inte lyckas hitta en lösning tillsammans kan du vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få saken prövad. Konsumenttvistnämnden kan nås via www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden eller på adress Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Shopping Basket